Marina Herzeliya
9.7-14.6 kts
SW
30.7 °C
13:44 IDT