Hafrafell Vefmyndavé
41-45 km/h
ESE
4.2 °C
01:02 GMT