Hafrafell Vefmyndavé
7-11 km/h
SW
7.0 °C
09:06 GMT