Hafrafell Vefmyndavé
23-33 km/h
NNW
3.0 °C
09:07 GMT