Hafrafell Vefmyndavé
24-28 km/h
SSE
5.2 °C
11:18 GMT