Hafrafell Vefmyndavé
11.7-13.6 m/s
ESE
3.7 °C
00:52 GMT