Hafrafell Vefmyndavé
5-5.8 m/s
SE
9.0 °C
06:15 GMT