Hafrafell Vefmyndavé
5.8-8.1 m/s
NNW
3.2 °C
08:47 GMT