Hafrafell Vefmyndavé
3.6-4.4 m/s
W
3.7 °C
17:22 GMT