Hafrafell Vefmyndavé
3.1-3.9 m/s
SE
9.7 °C
11:15 GMT